Members

Professor

Assistant Professor

Ph.D. Student

 • Zelin Meng

Master-Course Students

 • Koyu Ohata

 • Masaki Sano

 • Kazuki Shima

 • Tomoyasu Shimada

 • Chiharu Shiro

 • Eiji Sugahara

 • Yilin Zhao

 • Takumi Mizuno

 • Juncheng Wang

 • Mao Nishira

 • Hiroki Matsumiya

 • Yuto Miura

 • Tomoki Shimizu

 • Taosong Zhao

Undergraduate Students

 • Daisuke Shimizu

 • Koki Uchiyama

 • Ami Kato

 • Tomohisa Kawakami

 • Takuya Kosaka

 • Jo Hitomi

 • Yuta Fujihara

 • Takuto Maejima

 • Kaito Mori

 • Aoi Yamaguchi

 • Koki Yamano